top of page

עמרי איתן פרסם מספר ניכר של מאמרים, רשימות ומסות בנושאי אדריכלות ותכנון ערים.

להלן רשימה חלקית :

תכנית ללימודי אדריכלות בבתי ספר תיכוניים. המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה.
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל. אוגוסט 2001 . התכנית נכתבה עבור משרד החינוך, המינהל למדע וטכנולוגיה. 110 עמ׳.

ד"ר איריס ערבות, בילו בליך, עמרי איתן

אוגוסט 2001

עמרי איתן: אריך מנדלסון בארץ ישראל, 41 1923 . "קו", כתב עת לאמנות - מס' 3, ע״ע 49-58

עמרי איתן: אריך מנדלסון בארץ ישראל

דצמבר 1981

"קו", כתב עת לאמנות - מס' 4, ע"ע 119-90

עמרי איתן: פוסט מודרניזם, צידוקה של אקלקטיקה

נובמבר 1982

"קו", כתב עת לאמנות מס' - 6/7, ע"ע 117-93

עמרי איתן: חזרה לברלין

יוני 1984

עם הופעת הספר S.M.L.XL "סטודיו", כתב עת לאמנות, גליון מס' - 62

עמרי איתן: הארכיטקטורה של רם קולהאאס

מאי 1995

חו"ד של פרופ' גילברט הרברט ושל ד"ר אליק מישורי ניתנות לעיון .

האוניברסיטה הפתוחה : כתיבת יחידות לקורס מתוכנן בתולדות האדריכלות המודרנית,

1983

מסה על תיאוריות אורבניות - ויישומן בתל אביב. מוסף תרבות וספרות, "הארץ"

יעקב רכטר ועמרי איתן: אוטופיה ותל אביב

יוני 1984

דיוקן ביקורתי של הארכיטקטים צ'ארלס מור וראלף ארסקין. מוסף "הארץ"

עמרי איתן: סביבה ומסובב

יוני 1984

רשימה על סימפוזיון ציבורי בנושאי שימור ושיקום, תל אביב. "הארץ"

עמרי איתן: האדריכל כרופא שיניים

דצמבר 1984

הערות למאמר של ג'וזף ג'ובאניני, כפי שפורסם במוסף "הארץ" על תערוכת הארכיטקטורה הדקונסטרוקטיוויסטית במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק בקיץ- מוסף ״הארץ״

עמרי איתן: דקונסטרוקטיוויזם

ספטמבר 1988

עמרי איתן: יצירות בלתי חברותיות: ארכיטקטורה דקונסטרוקטיווית. "הארץ", ירחון "גלריה"

עמרי איתן: יצירות בלתי חברותיות

יולי 1989

מהנדיב הידוע ליזם הפרוע. "העולם הזה" , 8.4.93 . פורסם גם ב"חתך א א", עתון אגודת האדריכלים, גליון מאי

עמרי איתן: מהפך בשדרות רוטשילד

מאי 1993

bottom of page