top of page
בן גוריון 73 - מבט מדרום - מזרח.jpg

פרוייקט

לשימור

תמ״א 38 

כתובת

בניין מגורים קיים,  תוספת קומות והרחבות  עפ"י תמ"א 38

 

בבנייה.

צילום מדרום מזרח

בניין מגורים קיים תוספת קומות והרחבות

שד׳ בן גוריון 73, ת״א

תאריך

2021

bottom of page