top of page

״דימויים אדריכליים״

1984

שמונה אדריכלים צעירים. גלריית אחד העם 90, תל אביב

1984

״דימויים אדריכליים״

שמונה אדריכלים צעירים. גלריית אחד העם 90, תל אביב

1986

״ארכיטקטורה במרתף- ארבעים אדריכלים צעירים״

מרתף דיזנגוף סנטר. אוצרים: אדר׳ עמרי איתן ואדר׳ טולו אמיתי, בשיתוף אגודת האדריכלים ואיגוד האדריכלים העצמאיים.

1985

״בנה ביתך?״

תערוכת פרוייקטים עירוניים לתכנון שכונות מגורים, ׳הגלריה הלבנה׳, ת״א. ציון לשבח בתחרות של אגודת האדריכלים.

1990

״מחווה לת״א - קיוסקים בשדרות״

סדנאות האמנים, תל אביב.

1990

״רחוב הגלבוע - מקרה מבחן״

בדיקת השלכות תוספת קומות לבניינים קיימים בלב תל אביב. התחנה המרכזית החדשה, תל אביב, ומוסף מיוחד בעיתון ״העיר״, תל אביב.

2020

״33 אחרי 40״

בעקבות התערוכה ״ארכיטקטורה במרתף: תערוכת ארכיטקטורה צעירה בישראל״ - בית האדריכל, התאחדות האדריכלים.

bottom of page